โรคความดันโลหิตสูง โรคประจำตัวจากพฤติกรรมของเรา

 

ความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ควรได้รับการเอาใจใส่ดูแล เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคไตวายระยะสุดท้าย  พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญสำหรับการควบคุมความดันโลหิตสูง ได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเองและการรักษาโดยการรับประทานยา  การดูแลสุขภาพดังกล่าวจะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงมีสุขภาพที่ดีและสามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข

 

โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่มีระดับความดันโลหิตสูงเรื้อรัง มีค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ผู้คนจำนวนมากมีภาวะความดันดันโลหิตสูงโดยที่ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ค่อยปรากฏอาการที่ชัดเจนในช่วงแรก แต่เมื่อปล่อยนานไปโดยไม่ได้รับการดูแลรักษา แรงดันในหลอดเลือดที่สูงจะไปทำลายผนังหลอดลือดและอวัยวะที่สำคัญทั่วร่างกายเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ท่อเลือดแดงโป่งพอง โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรคไตเรื้อรัง และอาจทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดดำลดลง ทำให้เลือดไหลจากหลอดเลือดดำกลับหัวใจมากขึ้น จนเพิ่มการทำงานของหัวใจ เป็นเหตุให้เกิดหัวใจวายช่วงหัวใจคลายในที่สุด

ความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

ความดันโลหิตสูงแบบปฐมภูมิ เป็นชนิดของความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ มักพบในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่  ประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยโรคนี้ทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันของเอ็นไซม์ ฮอร์โมน และต่อมต่าง ๆ ที่ต้องควบคุมความดันในร่างกาย ที่ทำงานไม่สอดคล้องกันหรือผิดปกติไป และมักจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น โรคอ้วน พันธุกรรม เชื้อชาติและสิ่งแวดล้อม, การทานอาหารที่มีรสเค็ม และสมดุลของเกลือแร่ แคลเซียมทำงานไม่สมดุลกัน อายุ ความเครียด การบริโภคคาเฟอีน การขาดวิตามินดี ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance)

ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ  มักพบได้ในเด็กอายุก่อนวัยรุ่น พบแค่ 5 – 10% ของผู้ป่วยทั้งหมด สาเหตุเกิดจากโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อหลอดเลือด ต่อหัวใจ และสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย เช่น โรคไตเรื้อรัง ท่อเลือดแดงหรือหลอดเลือดแดงไตตีบแคบ หรือโรคของต่อมไร้ท่อ หรือโรคภาวะความดันโลหิตสูง ที่พบบ่อยคือ โรคไตเรื้อรังจากการติดสุรา, เนื้องอกที่ต่อมหมวกไต และเนื้องอกในสมอง นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน, โรคอ้วน การทานยาสเตียรอยด์บางชนิด

 

สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

  1. เกิดจากพันธุกรรม ถ้ามีคนในครอบครัวเคยเป็นจะมีโอกาสที่คนอื่นๆจะเป็นโรคชนิดนี้ไปด้วยสูงมาก
  2. เกิดจากโรคอ้วนหรือร่างกายมีน้ำหนักที่เกินตัวหรือโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดต่างๆ เมื่อเกิดโรคชนิดนี้ขึ้นในร่างกาย ก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมาได้ง่าย
  3. เกิดจากการเป็นโรคไตเรื้อรัง เนื่องจากโรคชนิดนี้จะส่งผลถึงการสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนที่มีส่วนในการควบคุมความดันโลหิต
  4. เกิดจากการมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เพราะในบุหรี่มีสารที่ส่งผลต่อการอักเสบ เกิดการตีบตันของหลอดเลือดต่างๆ รวมทั้งหลอดเลือดไต อีกทั้งยังส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจ
  5. เกิดจากการดื่มสุรา เพราะการดื่มสุราจะส่งผลทำให้หัวใจของคนเราเกิดภาวะที่เต้นเร็วกว่าปกติ และนั่นก็จะส่งผลต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงสูงถึงประมาณ 50% ของผู้ที่ติดสุรา
  6. เกิดจากการทานอาหารที่มีรสเค็มเป็นประจำ เพราะความเค็มที่ร่างกายได้รับในปริมาณที่มากจนเกินไป มีส่วนทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้
  7. เกิดจากการไม่หมั่นออกกำลังกาย ส่งผลต่อการเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวาน ซึ่งหากเผชิญกับโรคทั้งสองชนิดนี้ ก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้
  8. เกิดจากผลข้างเคียงของการทานยา เช่น ยาในกลุ่มสเตียรอยด์

การสังเกตุเบื้องต้น

มีอาการอ้วนเฉพาะลำตัวแต่แขนขาลีบ หน้าบวมกลม ไขมันสะสมเป็นหนอกที่หลังและคอ ริ้วลายสีม่วงที่ท้อง น้ำหนักลดแต่มีความอยากอาหารเพิ่ม ตาโปนและมีอาการสั่น หลอดเลือดแดงปูดโปน ที่ท้องเฉพาะที่ด้านซ้ายหรือขวาของแนวหรือทั้งสองตำแหน่ง ท่อเลือดแดงแคบ  ทำให้เกิดความดันเลือดลดลงในขา อาจไม่มีชีพจรหลอดเลือดแดงต้นขาหรือมีแต่ช้า ปวดศีรษะ ใจสั่น ดูซีดและมีเหงื่อออกมาก

ภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง

หัวใจ เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ผนังกล้ามเนื้อหัวใจขยายตัวใหญ่ขึ้นแต่ไม่แข็งแรง ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น หลอดเลือดหัวใจหนาขึ้น เสี่ยงต่อการขาดเลือดได้ง่ายยิ่งขึ้น

สมอง โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบตันหรือเลือดออกในสมอง หากลดความดันโลหิตโดยเฉลี่ยลงมาได้ 10 มิลลิเมตรปรอท จะสามารถลดการเกิดอัมพฤกษ์ตลอดชั่วอายุได้ถึง ร้อยละ 20

ไต ความดันโลหิตสูงเรื้อรังทำให้เนื้อไตที่เกี่ยวข้องกับการกรองของเสียออกจากร่างกายเสื่อม ส่งผลให้ไตเสื่อมสมรรถภาพ มีการสูญเสียโปรตีนออกมาในปัสสาวะ เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหรือไตวายเรื้อรังได้

ตา ทำให้หลอดเลือดบริเวณจอรับภาพของตาแตก หรือมีเลือดออก ประสาทตาเสื่อม ตามัว และตาบอดได้

หลอดเลือดแดงใหญ่ เกิดการโป่งพองหรืออาจเกิดการฉีกขาดของผนังหลอดเลือด หากรุนแรงอาจเสียชีวิตได้

การป้องกันและดูแล

สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันความดันโลหิตสูงด้วยวิธีดังนี้

ควบคุมน้ำหนักให้เป็นปกติในผู้ใหญ่
ควรจำกัดแป้ง น้ำตาล ไขมัน และอาหารเค็ม
จำกัดโซเดียมในอาหารให้น้อยกว่า 6 กรัมของโซเดียมคลอไรด์ต่อวัน
ออกกำลังกายชนิดแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอ เช่นการเดินเร็วๆ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน เกือบทุกวันในสัปดาห์
งดการดื่มแอลกอฮอล์ เลิกบุหรี่
รับประทานผักและผลไม้มากๆ (อย่างน้อย 5 ส่วนต่อวัน)

   อาหารและการเปลี่ยนวิถีชีวิต สามารถช่วยควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพ  จากภาวะความดันโลหิตสูงตั้งแต่แรกเริ่ม การปรับเปลี่ยนอาหาร การออกกำลังกาย และการลดน้ำหนัก สามารถลดความดันโลหิตได้เทียบเท่ากับการใช้ยา  และถ้าตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องร่วมกันตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป จะยิ่งให้ผลที่ดีมากขึ้นและควรปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้ยาลดความดันโลหิต


📌สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox (https://bit.ly/2w61GRN)

Line@ ID : @enzymebiowist (http://bit.ly/33GiJqd) มี@ด้วยนะ

Website : http://bit.ly/37axMJV

Instagram : https://bit.ly/2Ig6qcm

Youtube : http://bit.ly/2kMClHZ

Call center : Tel. 088-5362211 / 088-5363322 / 088-5364433