ความสำคัญของ “ระบบภูมิคุ้มกัน”

 

ในตัวเราทุกคนจะมี ภูมิคุ้มกัน ตั้งแต่กำเนิดคอยป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เหมือนตำรวจที่คอยจับสิ่งแปลกปลอมออกไปจากร่างกาย หากเราไม่มีภูมิคุ้มกัน เราอาจจะเสียชีวิตได้ง่ายๆภายในไม่กี่วัน

ระบบภูมิคุ้มกันประกอบขึ้นเพื่อใช้ต่อสู้กับการติดเชื้อ และเซลล์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว ถูกสร้างขึ้นภายในไขกระดูก เคลื่อนที่เข้าสู่กระแสเลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ โดยเซลล์เหล่านี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีเชื้อโรคอยู่ภายในร่างกายมากเกินไป หากภูมิคุ้มกันกำจัดเชื้อดังกล่าวออกไป ระบบภูมิคุ้มกันจะจดจำเชื้อโรคเหล่านั้นไว้ เมื่อมีเชื้อโรคดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง ก็จะกำจัดเชื้อโรคดังกล่าวออกไปได้อย่างรวดเร็ว

 

ระบบภูมิคุ้มกันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด (Innate Immunity) เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเองจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น ทำให้มนุษย์ปลอดภัยจากการติดเชื้อที่มาจากสัตว์อื่น ๆ เช่น ผิวหนัง และเยื่อบุต่างๆ เป็นการป้องกันเชื้อโรคชั้นแรก

ภูมิคุ้มกันแบบเจาะจง (Adaptive Immunity) เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองหลังจากเกิดอาการเจ็บป่วย และจะไม่ติดเชื้อเดิมอีก

ภูมิคุ้มกันแบบรับมาจากภายนอก (Passive Immunity) มิคุ้มกันที่ได้รับจากภายนอกร่างกายเพื่อช่วยต่อสู่กับการติดเชื้อในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น เด็กที่ดื่มนมแม่จะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ หรือ การฉีดวัคซีน

ระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป เมื่อผ่านการติดเชื้อใดๆ มาจะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อนั้น ๆ มากขึ้น จากการจดจำเชื้อโรคได้จึงช่วยให้ป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นได้ดีขึ้นนั่นเอง